Bouw van huizen

Daklekken in huis: instructies om het lek te verhelpen

Hoe betrouwbaar de prestatiekenmerken van de bouwmaterialen ook zijn, ze verouderen allemaal. Sommige over 10 jaar, andere over vijftig. Dakbedekkingsmateriaal is geen uitzondering. De hele lading van externe weersomstandigheden valt op hem en het is de plicht van elke ijverige eigenaar om de veiligheid ervan te bewaken..

Wat te doen als het dak lekt??

Waarschijnlijk is deze vraag retorisch, maar toch.

Als u de eigenaar bent van een appartement in een gebouw met meerdere verdiepingen en uw huis wordt onderhouden door het huisvestingsbureau, dan moeten de bijbehorende diensten worden ingeschakeld voor de reparatie van het dak.

Hiervoor dient u een klacht in. Mondeling – voor een snelle en efficiënte reactie van huisvestings- en gemeentelijke diensten of andere beheermaatschappijen. Heel vaak blijven mondelinge verklaringen verklaringen..

Schriftelijk – om de klacht te bevestigen. Een schriftelijke klacht is een document waarop nutsbedrijven moeten reageren. In een verklaring aan het huisvestingsbureau is het noodzakelijk om de essentie van het probleem in detail te beschrijven: door wie en wanneer het lek is opgemerkt, de naam van de straat, het nummer van het huis en het appartement, geven de hoeveelheid materiële schade aan veroorzaakt. Bij het opstellen van een aanvraag bij het huisvestingsbureau verwijst hij naar de reglementaire documenten, clausules en contracten waaronder de woning wordt bediend. Voeg foto’s van het lek toe met een gedetailleerde beschrijving van het evenement.

In de aanvraag is het absoluut noodzakelijk om te eisen dat een commissie wordt opgesteld om een ​​onderzoek van het appartement uit te voeren en de bijbehorende akte op te stellen.

Het huisvestingsbureau of een andere beheermaatschappij moet binnen 12 uur na de aanvraag een akte van keuring van het object opmaken. Volgens clausule 72 van de “Regels voor de levering van openbare nutsvoorzieningen voor burgers” moet binnen 24 uur vanaf het moment van onderzoek de oorzaak van het lek worden weggenomen. Volgens bijlage nr. 2 bij de “Regels en normen voor de technische werking van de woningvoorraad”.

Indien de beheermaatschappij weigert een akte van keuring van het object op te stellen, is het noodzakelijk een onafhankelijke deskundige organisatie uit te nodigen om een ​​akte op te stellen tot vaststelling van de oorzaak van het daklek.

Ook is het noodzakelijk een taxatieonderzoek uit te voeren naar de veroorzaakte materiële schade.

Vaak voldoen dienstverlenende organisaties niet op tijd aan de eisen. Het is raadzaam om direct voor te bereiden om contact op te nemen met de Rijks Inspectie Huisvesting (GHI). Hiervoor heeft u een kopie nodig van een gewaarmerkt beroepschrift of een document waarin de levering van de aanvraag aan de serviceorganisatie wordt bevestigd..

De responstijd van GZI is van 20-30 dagen, afhankelijk van de regio, maar niet meer. Tijdens het verificatieproces kunt u op elk moment vragen in welk stadium uw klacht zich bevindt en moet u de benodigde documenten krijgen. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de serviceorganisatie administratief aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 7.22 van het Wetboek van Bestuursdelicten en wordt haar tevens een recept verstrekt. De beheermaatschappij zal het bevel van GZI . niet naast zich neer durven leggen.

Soms komt er geen reactie van de GZI. In dit geval moet u naar de rechtbank stappen in overeenstemming met hoofdstuk 25 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Russische Federatie. De rechtbank zal het beroep binnen de tiende keer behandelen in overeenstemming met de artikelen 257 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Russische Federatie. De uitspraak van de rechtbank is bindend en de ambtenaar van de GZI zal zich aan de uitspraak van de rechtbank houden, anders ontstaat strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Als u een eigen huis heeft, moet u het dak repareren of een vakman inhuren om het werk te doen..

Daklekkage Redenen:

Voordat u begint met het verhelpen van het lek, is het noodzakelijk om de oorzaak van het lek vast te stellen. Conventioneel kunnen deze redenen worden onderverdeeld in twee grote groepen: intern en extern.

Het dakbedekkingsmateriaal heeft mogelijk niets te maken met het feit dat er water uit het plafond druppelt. Vocht condenseert op zolder en zakt weer naar beneden. Dergelijke situaties doen zich voor als de dampremmende laag verkeerd is geïnstalleerd of helemaal niet is gebruikt. De met waterdamp verzadigde lucht stijgt vanuit de kamer naar de zolder, waar het afkoelt en vocht eruit condenseert. Het verzadigt de vloerelementen met daaropvolgend dauwverlies in de kamer. In dit geval is het noodzakelijk om een ​​dampremmende film te leggen en voor een goede ventilatie van de zolderruimte te zorgen..

Een voorbeeld van isolatie van een zolder en een ongebruikte zolder.

Een verandering in de bedrijfsomstandigheden van het huis, een toename van de thermische isolatie van de zolder of muren, het ontbreken van ventilatie of vernauwde ventilatiekanalen – dit alles kan ook de verandering in de luchtbalans van het huis beïnvloeden en kan bijgevolg leiden tot de vorming van condensatie.

Als de isolatie nat wordt, moet deze worden vervangen. Het vocht dat erin condenseerde, spoelde het bindmiddel uit, waardoor de fysieke eigenschappen verslechteren. In extreme gevallen kan het worden gebruikt, maar dit deel van het dak moet extra worden geïsoleerd.

Natte isolatie moet grondig worden gedroogd. Tegelijkertijd kan het zijn geometrische afmetingen verliezen..

Onder de externe oorzaken van daklekkage is de eerste en waarschijnlijk de belangrijkste de vervaldatum van het dakbedekkingsmateriaal. Alles veroudert immers, en het dakbedekkingsmateriaal in de eerste plaats. De uitweg uit de situatie ligt voor de hand – een volledige vervanging van het dak.

Een van de redenen voor een daklek is een overtreding van de aangrenzende elementen van het dak – schoorsteen en ventilatiekanalen. Om het lek te verhelpen, is het noodzakelijk om de verbindingen te inspecteren, schoon te maken en opnieuw af te dichten..

Als een profielplaat of metalen dakpan als dak is gebruikt, kunnen dakschroeven de oorzaak van de lekkage zijn. Tijdens bedrijf kan de afdichtring uitdrogen, deze moet worden vervangen. Een andere reden voor lekkage van metalen daken is een onvoldoende aantal bevestigingsmiddelen. Het is noodzakelijk om het probleem op te lossen met extra bevestigingsmiddelen.

Bij het repareren van een dak uit een pan, bitumineuze pan, leisteen kunnen de dakelementen ten opzichte van elkaar verschuiven. Het is noodzakelijk om het probleem op te lossen door de dakelementen op de juiste plaats te installeren of de beschadigde elementen te vervangen.

Ook de verkeerde keuze van dakbedekking kan de werking van het dak negatief beïnvloeden. In dit geval moet u het dakbedekkingsmateriaal vervangen door het vereiste materiaal dat overeenkomt met de helling van het dak..

Redenen voor een lek op een plat dak

De platdakoptie in de particuliere woningbouw in Europa en de wereld is al lang bekend. In de Russische Federatie begint deze praktijk net wortel te schieten en begint ze net op zoek te gaan naar de consument..

Het platte dak is zeer betrouwbaar. Maar het moet minstens twee keer per jaar worden onderzocht. Ook als het dak niet in gebruik is.

De dakbedekking moet worden onderzocht op scheuren, breuken in het daktapijt en, als de toestand verdacht is, moet worden besloten om het platte dak te repareren. Vertraging in reparaties kan leiden tot aanzienlijke materiële verliezen.

Reparaties aan platte daken kunnen met uw eigen handen worden gedaan of u kunt een aannemer inhuren. Zowel in het eerste als het tweede geval is het noodzakelijk om de belangrijkste problemen van het dak te bepalen om het budget voor dakreparaties te berekenen.

In bijna alle gevallen is het bij reparatie van een plat dak noodzakelijk om een ​​roldekkend tapijt of delen daarvan te vervangen tijdens lokale reparatie.

Het tapijt wordt verwijderd met een grote troffel of een conventionele bajonetschop om de isolatielaag en de toestand van de cementdekvloer te controleren. Als het oude tapijt geen uitstulpingen heeft, geen grote scheuren heeft en stevig op zijn plaats zit, hoeft het niet te worden verwijderd. Immers, hoe dikker het dak, hoe hoger de betrouwbaarheid..

Bij het inspecteren van een plat dak op lekken, moet speciale aandacht worden besteed aan de elementen van de landhoofden: overstekken, technologische doorgangen, luifels. Ze redden het met plaatwerk, het moet worden gecontroleerd, indien nodig vervangen.

Aangezien de hellingshoek van een plat dak gemiddeld 30 mm per 1 meter bedraagt, worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van alle fasen van de dakmontage..

Moderne bitumineuze dakbedekkingsmaterialen worden gemaakt op een synthetische niet-rottende ondergrond. Voor de basis van het materiaal wordt glasvezel of polyester gebruikt. De basis is geïmpregneerd met gemodificeerd bitumen, dat verhoogde fysieke en chemische eigenschappen heeft voor slijtage, mechanische vervorming, bestand tegen een grote temperatuurdaling.

De levensduur van het materiaal is 10-15 jaar;.

Bij reparatie wordt de rol loodrecht op de dakhelling uitgerold met een overlap van minimaal 10% van de rolbreedte.

Bij plaatselijke of zogenaamde patchreparatie moet eerst de gewenste plek worden ontdaan van vuil en aanslag. Het wordt gebruikt voor een recent gelegd dak, voor een dak dat bijna versleten is, heeft het geen zin om een ​​patchreparatie te gebruiken.

Reparatie in de winter: voor- en nadelen.

Het wordt niet aanbevolen om in de winter een volledige reparatie van het dak uit te voeren. Maar er is ook geen reden om te wachten op de lente of de zomer. De meeste dakbedekkingsmaterialen kunnen het hele jaar door worden verwerkt, met sommige materialen met kleine beperkingen.

Het is problematisch om in de winter met odulin te werken bij een luchttemperatuur van -5 ° C, het wordt erg kwetsbaar. Voor bitumineuze gordelroos wordt de beperking tot -10 ° , voor euroruberoid – tot -15 ° С.

Over het algemeen is het raadzaam om bij een luchttemperatuur onder -15 ° C geen externe werkzaamheden uit te voeren, dit vanwege de mogelijkheid van bevriezing en een verbod op wetgevingsniveau.